Påskbergsgården

Varbergs GIF är sedan 2015 ägare till de två husen på södersluttningen av Gamla Påskberget och har döpt huskomplexet till Påskbergsgården. Husen är sedan många år kända som scoutstugorna. I dessa har GIF nu sina klubblokaler. Det större huset är GIFs huvudsakliga klubbhus. I det ryms kanslilokaler, en större och en mindre samlingssal, samt kök, toaletter och förråd. Det mindre huset, Gällarpsstugan från 1700-talet, är ett komplement till klubbhuset med flera rum som kan användas för sammanträden, grupparbeten och annan samvaro, samt kök, toalett och förråd.

Sedan 2015 har GIF genomfört en omfattande renovering och upprustning av husen!

Sammanträdeslokaler

På Påskbergsgården finns för närvarande tre bokningsbara lokaler:

Klubbhuset våning 1: samlingssal för upp till 50 personer
Klubbhuset våning 2: samlingssal för upp till 15 personer
Gällarpstugan: samlingssal för upp till 10 personer

För att boka lokal behövs behörighet! Klicka på loggan!

Parkering

Närmast husen finns inga parkeringsplatser utan endast platser för av- och pålastning. Det finns dock stora ytor för parkering dels från Idrottshallen och upp emot Påskberget, dels vid Sparbankshallen.