Gamla Giffares Klubb

  • är en stödförening för Varbergs GIF

Tankarna på att bilda en stödförening kom upp redan 1938, på initiativ av en tidigare GIF-ordförande, Uno Andersson. De diskuterades inom Varbergs GIFs styrelse och det tillsattes en interimsstyrelse, bestående av Ernst Borgström, Bele Johansson, Nore Friberg, Calle Ericsson och Uno Andersson. Man ville ha ”Föreningen Gamla Djurgårdare” som förebild och fick bl a låna stockholmsklubbens stadgar. Det beslöts också, att man skulle bilda en förening, men på grund av den rådande krigsoron beslöts man avvakta med bildandet.

Först i november 1945 kallade man intresserade giffare till konstituerande sammanträde på Varbergs Hotell. Många föreningsmedlemmar mötte då upp och man valde den första styrelsen, som bestod av Ernst Borgström, ordförande, samt Erik Rylander, Arthur Benson, Willy Johansson och Uno Andersson. Man beslöt att Giffare som fyllt 30 år och varit medlem i någon av GIFs föreningar i 10 år eller också varit aktiv i någon av dem under fem år har rätt att vara med i Gamla Giffares Klubb. Året därpå instiftade man Gamla Giffares Hederspris.

Numera är målet att trogna GIF-anhängare skall bli medlemmar och få tillfälle att träffas under trivsamma former och på så sätt bevara kontakten med föreningen och med varandra. Ett annat mål är att på olika sätt stödja Varbergs GIF.

Nya medlemmar hälsas välkomna!

I samband med klubbens årsmöte delas ”Gamla Giffares Hederspris” ut till en eller flera välförtjänta idrottare eller ledare inom någon av Varbergs GIFs föreningar. Priset har genom åren utgjorts av armbandsur, konstverk eller glaskonst. Ibland pristagarna finns välmeriterade namn som i flera fall utmärkt sig även som olympier eller nationella och internationella mästare.

Klubben förvaltar sedan 1994 en donation om 50 000 kr från Sture Svensson. Avkastningen skall delas ut vid årsmötet som stipendium ur ”Stures träningsfond”, att användas som träningsbidrag, till den eller de friidrottare, som under det gångna året tillhört de 10 bästa i Sverige i sin gren och åldersklass. Sture Svensson är en välkänd varbergsprofil, såväl inom idrotten som näringslivet. Han var boxare och friidrottare, samt skapare och ägare till Stures Bröd.

Gamla Giffare har årsmöte i mars med avslutande ärtsoppa, samt halvårsmöte i september med korv och mos, allt i enlighet med vad traditionen bjuder. Vid dessa möten är det också tradition att någon med Varbergsanknytning kåserar och visar film eller bilder om vad som hänt genom åren i staden eller inom idrotten. Under en lång period ordnade föreningen årligen en dagsutflykt med buss. Exempel på resmål har varit Bohuslän i Evert Taubes spår, Öresundsbron, Ven, Gårdarna runt sjön i Västergötland mm.