Historisk litteratur

Föreningens historia och berättelser ur den finns rikligt dokumenterad i ett flertal skrifter!

Varbergs Gymnastik- och Idrottsförening 1905-1920-1935Jubileumsskrift 1935

Varbergs Gymnastik- och Idrottsförening 1905-1945, Jubileumsskrift 1945

Varbergsortens Idrottsjul 1948, Varbergspostens Civiltryckeri 1948

Varbergs Gymnastik- och Idrottsförening 1905-1955, Jubileumsskrift 1955

Varbergs Gymnastik- och Idrottsförening 1905-1980, Jubileumsskrift 1980

Varbergs Gymnastik- och Idrottsförening 1905-2005, Jubileumsskrift 2005

Varbergsfotbollen – en bok om fotbollens utveckling under mer än hundra år, Varbergs Idrottshistoriska Förening 2015, ISBN 978-91-982490-0-2